Collection: Temakis

7 produits
  • Temaki Saumon (x1)
  • Temaki Thon (x1)
  • Temaki Crevette (x1)
  • Temaki Anguille (x1)
  • Temaki Tartare de Saumon (x1)
  • Temaki Tartare de Thon (x1)
  • Temaki Tempura (x1)